Okenní profily

EKOSUN  splnuje nejvyžší možný tepelný parametr koeficient prostupu tepla to 0,7 2/mK okno referenční podle EN 14351-1 a EN ISO10077 2:2007

Takové řešení dává velké možnosti ušetření energie a chrání zdravotní naturální prostředí díky menšímu průniku oxidu uhličitého do atmosféry.

Tajemství této technologie je v budově profilu:

ALUPLAST IDEAL 4000  

Systém o stavební hloubce 70 mm, s vnějším těsněním, 5-6 komorový. Systém Ideal 4000 je další generací profilů, které již nyní splňují požadavky na okna v budoucnu. Spojují nejmodernější technologii s nejvyšším komfortem bydlení. Silná konstrukce profilu o tl. 70 mm a velké komory na ocelové výztuhy, zajišťují optimální statické parametry a umožňují provedení oken o velkých rozměrech. Multikomory zajišťují vysokou tepelnou a zvukovou izolaci. Originální a harmonický design, v kombinaci s velkou nabídkou dává téměř neomezené možnosti v kreativním vytváření oken dle vlastního stylu.

 

Klasické, elegantní linie štíhlých profilů s výraznými konturami nezlícované verze jsou zárukou nadčasové elegance. Pro ty, kteří hledají mimořádná okna, se zrodila série „round-line“,vyznačující se mimořádným vzhledem a oku lahodícím zaoblením. Díky zaobleným konturám oken mají velmi atraktivní vzhled a dokonale zapadají do charakteru moderních interiérů. Různé typy zasklívacích lišt umožní doplnit styl okna a přizpůsobit se charakteru interiéru.

Systém Ideal 4000 je universální ve svém využití. Velmi dobře najde uplatnění jak v moderní architektuře novostaveb, tak i při rekonstrukci stávajících staveb. V  případě, kdy není možné zvětšit okenní otvor, je velkou výhodou snížená šířka rámu a křídla. Díky tomu je možné zvětšit plochu skla a tím umožnit větší prostup světla do prostoru.

 

 

Při výměně oken je velmi častý požadavek klientů na co nejužší možný profil, aby mohl být povrch skla a tudíž i světlená propustnost co největší – to jsou přesně výhody série Ideal 4000 Round line a nově i Ideal 4000 s křídlem nezlícovaným. V těchto profilech je zmenšena výška rámu a křídla o 5 mm a tím zároveň zvětšena plocha zasklení.

 

ALUPLAST IDEAL 5000

Systém o stavební hloubce 70 mm se středovým těsněním, 5 komor. Systém Ideal 5000 je profil, který již nyní splňuje požadavek na okna budoucnosti. Spojuje v sobě nejmodernější technologii s nejvyšším komfortem bydlení. Silná konstrukce profilu o stavební hloubce 70 mm a velké prostory pro ocelovou výztuž zajišťují optimální statické parametry a umožňují výrobu oken ve velkých plochách. Pětikomorové provedení zajišťuje vysokou tepelnou a zvukovou izolací. U profilu díky použití třetího (středového) těsnění vzniká tzv. „suchá komora“, ve které pracuje kování, což má pozitivní vliv na životnost a funkčnost kování.

 

 

ALUPLAST IDEAL 7000

Systém o stavební hloubce 80 mm s vnějším těsněním, šestikomorový. Série profilů Ideal 7000 je vytvořen, na základě zjištěných požadavků klientů, s vnějším těsněním a s šestikomorovým rámem o stavební hloubce 80 mm. Při projektování byl kladen důraz na desing a tepelnou izolaci profilu. Moderní vzhled soft-line se zešikmením a zaoblením poskytuje novodobý a harmonický vzhled. Hloubka 80 mm zaručuje optimální parametry tepelné a zvukové izolace. Výběrem profilu Ideal 7000 není nutné činit kompromis z hlediska technických vlastností ani z hlediska vzhledu. Dobrou volbou oken v systému Ideal 7000 získáte mimořádný vzhled interiéru. Stejně jako u jiných systémů zůstala i zde zachována možnost kompatibility nových a stávajících řešení. Což dává možnost kombinace různých produktů, s využitím bohaté nabídky dalších komponentů. Skládáním různých verzí, křídel a lišt vzniká široká škála projektů

 

 

ALUPLAST IDEAL 8000

Systém s 85 mm stavební hloubkou, se středovým těsněním, 6-ti komorový

Systém Ideal 8000 je nově nabízený profil od firmy EKO-okna, u kterého je kladen důraz na zlepšení tepelných a akustických vlastností. Je to především díky rozšíření stavební hloubky řady Ideal 8000 na 85 mm, zvýšení počtu komor v profilu na 8 a také třem těsněním.

 

Výhody profilu série Ideal 8000

 

 

Systém Ideal 8000 je nově navržený profil firmy EKO-okna, ve kterém je kladen důraz na zlepšení tepelných a akustických vlastností. Což je možné především díky zvýšení stavební hloubky profilu řady Ideal 8000 na 85 mm, zvýšením počtu komor v profilech na osm a třem těsněním. V tomto systému, díky rozšíření, existuje možnost použití tepelně-izolačního profilu skla až do šířky 51 mm, což umožňuje výrobu oken s velmi nízkou propustnosti tepla. Díky třetímu těsnění tzv. „suché komoře“ ve kterém pracuje kování, se zvětšuje životnost a stálost kování a jeho částí.

V systému Ideal 8000 se spojily dvě cesty k získání úspory energie snížením prostupu tepla celé konstrukce okna.

Na jedné straně profil zvyšuje svou hloubku a počet vnitřních komor a na straně druhé nastupuje částečné upuštění od použití ocelové výztuhy, použitím nové technologie „bonding inside“ , která spočívá ve vlepení skla přímo do okenního křídla, což zaručuje nejen vysokou stabilitu oken bez použití výztuh, ale také vyšší bezpečnost před vloupáním (sklo není možné vytlačit z křídla)

Systém Ideal 8000 nabízí množství konstrukčních variant, vzájemnou kompatibilitu profilů a především možnost volby optimálního řešení.

 

Aluminium MB-45

MB-45 bez tepelné izolace
Okenno-dveřní systém bez tepelné izolace MB-45 je moderní hliníkový systém sloužící ke konstrukci vnitřní nebo venkovní zástavby, které nevyžadují tepelnou izolaci např. různé druhy dělících stěn, okna, dveře (ručně i automaticky posuvné dveře), kyvadlové dveře, pokladní přepážky, výkladní skříně, vitríny a různé prostorové konstrukce. Konstrukční hloubka profilů oken je 45mm (zárubeň), 54mm (křídlo), a dveří shodně 45mm (zárubeň i křídlo). Výsledkem je efekt jednolitého povrchu z vnější strany po zavření (u oken) a lícování povrchu křídel a rámu (u dveří). Tvar profilů dovoluje získat protažené a odolné konstrukce oken a dveří. Důležitou vlastností systému MB-45 je možnost ohýbání profilů mj. zárubní, křídel a příček, což umožňuje zhotovit různé druhy oblouků nebo obloukových konstrukcí. Těsnost je zajištěna díky využití speciálních těsnění ze syntetického kaučuku EPDM, které zaručují odolnost proti stárnutí při dlouhodobém provozu.

 

 

 

 

Aluminium MB-60

Hliníková okna a dveře MB 60
Systém hliníkových oken a dveří s tepelnou izolací. Moderní systém hliníkových oken a dveří s tepelnou izolací MB-60 se používá ke konstrukci tepelně a zvukově izolovaných částí venkovní zástavby např. různé druhy oken, dveří, výkladních skříň, prostorových konstrukcí apod.
Profily mají tříkomorovou stavbu. Konstrukční hloubka profilů okna činí 60mm (zárubeň) a 69mm (křídlo), u dveří pak 60 mm (zárubeň i křídlo). Toto provedení vytváří jednolitou plochu z venkovní strany po uzavření v případě oken, a slícovaný efekt povrchu křídel a zárubně v případě dveří. Tvar profilů dovoluje získat protažené a odolné konstrukce oken a dveří. Profily je možné ohýbat mj. zárubně, křídla a příčky, což umožňuje zhotovit různé druhy obloukových konstrukcí.
Součinitel prostupu tepla Uf = 2,0 – 3,2W/m2*K dle EN ISO 10077 v závislosti na použitých profilech a příslušenství. V systému jsou použity profilované tepelné můstky tvaru omega o šíři 24 mm (okna) a 14 mm (dveře) z polyamidu zesílené skleněným vláknem. Tvar můstků zvyšuje pevnost profilů a usnadňuje jejich odvodnění, což zajišťuje správnou tepelnou izolaci v jakýchkoli atmosférických podmínkách. Těsnění z EPDM zaručuje dobrou termickou izolaci křídel dveří, a také nepropustnost průniku vody a vzduchu.
Charakteristickou vlastností systému je jeho přesná návaznost na okeno-dveřní systém MB-45 a MB-70. Tato konstrukce umožňuje použít mnoho kompatibilních dílů v těchto systémech – zasklívací lišt, rohovníků, těsnících lišt, přimykavých těsnění, společných kování, zámků, pantů, a také mnoha totožných technologických procesů jako je kolíkováni příček, lepení rohovníků, atd. Výsledkem je téměř identický vzhled konečných konstrukcí.

 

Aluminium MB-70

Systém oken a dveří s vyšší tepelnou izolací MB-70
MB-70 je moderní systém se zvýšenou tepelnou izolací, který slouží k provádění vnějších staveb s požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci např. různé typy oken, dveří, větrolamů, vitrín a plošných konstrukcí. Řešení je na základě tříkomorových profilů MB-60. Součinitel prostupu tepla Uf = 1,6 – 2,4 W/m2*K dle EN ISO 10077 v závislosti na použitých profilech a příslušenství.
Pro systém MB-70 je charakteristická nejenom speciální tepelná izolace, ale také novátorské řešení těsnění s tzv. dvoukomponentní stavbou.
Konstrukční hloubka profilů oken je 70 mm (rám) a 79 mm (křídlo), u dveří 70 mm (rám i křídlo). Výsledkem je efekt jednolitého povrchu z vnější strany po zavření (u oken) a lícování povrchu křídel a rámu (u dveří).
Nízká hodnota součinitele prostupu tepla Uf je díky použití speciálního tepelného můstku a těsnění. Tepelný můstek typu „omega” z polyamidu zpevněného skleněným vláknem má šířku 34 mm (okna) a 24 mm (dveře). Použitý tvar můstku zvyšuje tuhost profilů, usnadňuje jejich odvodnění a zajišťuje vhodnou tepelnou izolaci za každého počasí. Tepelné vložky použité v oknech mají doplňkové utěsnění na spoji profilů a vložky a také výstupy dělící komoru na tři části mezi vnějšími a vnitřními hliníkovými profily. To vše eliminuje další vyplnění prostoru mezi vložkami polyuretanovou pěnou nebo polystyrenovými vložkami.
V systému MB-70 je možno vyrábět dveře a okna odolná proti vloupání, různé verze oken, okno s tzv. skrytým křídlem MB-70US a verzi MB-70 Industrial neboli okno se vzhledem podobným oceli, které se používá při modernizaci památkových objektů. Systém MB-70 je také základem konstrukce fasády tzv. „studeno-teplé“ MB-70CW.

 

 

Kontaktujte nás